پارک ملی دره 9 روستا چین

شهرت پارک ملی دره 9 روستا به آبشارها، روستاهای تبتی، رودخانه های خوشرنگ و جانوران منحصر به فردی که دارد بر می گردد. این پارک بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. در بعضی از 9 روستایی که این دره نام خود را از آنها گرفته است هنوز ساکنانی وجود دارد.گردش در سراسر این پارک و مشاهده ویژگی های منحصر به فرد آن حدود 3 روز وقت لازم دارد.گردشگران تور چین باید یک وقت خاصی را برای دیدن این پارک ملی بگذارند تا بتوانند تمام 9 دره را ببینند.

پارک ملی دره 9 روستا چین